Agassou

NAN BENIN ANPIL Ròyòm te ekziste tankou ròyòm ke nou rele
jodia abomey, porto novo sete roisavi allada nan nò peyi a.

 

Ròyòm Somba orijin prezidan KEREKOU

 

Ròyòm Bariba de Kouande sete papa ROI NIKKI, epi nan
Parakou sete roi Kandi de Djougou

 

Ròyòm ki nan sant sud la ou jwen PLATO DE TADO se roy
adja togo

 

E byen an 1500 nan zòn HOUéda, roi AHOHO ki sòti
nan vilaj Sahé ki vin rele Savi. Grand papa agassou  rele KAPASSé ki vin bay papa Gléhoué epi ou
vin jwen Ouidah ki se lwa agassouvi ki se pitit agassou, e byen Roi Ahossoulo
de tado ki sòti nan Adja te genyen yon pitit fi ki te rele ALIGBONON antan li
tap mache nan jadin  ròyòm la te
rankontre yon espri ki te parèt sou fòm yon gro pantèr noir ebyen pitit rwa vin
fè pitit ak pantèr sa ki vin bay AGASSOU yo te fè anpil pitit   
Agassou, patron LOA kay, nan fanmi, e Tasse

 

Rejion dahomen an sete rejion ki te trè sprituel
pandan lontan sete aja, ajgbe kitap dirije nan davi seme.

 

Agassou se yon pantè mal ke yo konsidere kòm zansèt
mistik nan lejand dahomen an.  Aligbonon
ki se pantè nwa a fè 2 pitit gason ak pitit fi
wa todo: 1 te rele kpokpo ak agassou kpakpossou

 

Ebyen mitolojia di nou ke princès la kite rele
aja-huto li te ale repoze li yon matin nan jadin li kite rele ayizanli kite nan
yon distans de 600 m de lakay li epi li rankontre ak pantè nwa a epi yo fè
pitit gason sa yo

 

Nap diw ke pitit agassou yo rele agassouvi.

 

Te gen yon gro batay kite fèt an 1610 ant agassouvi ak
medgi rwa alada a se gè sa kif è nou pa jwen tras agasou nan peyi a yo al kache
nan yon peyi keyo rele savi e an 1724 royòm savia n vin anvayi pa lame Dahomen
jodi a o upa jwen agasou anko men ou jwen lwa nan peyi dahomeyen yo.