Dambalah

 

 

 

Nan syèl la sou tè ile dayiti, yo rekonèt dambalah ansanm ak
madanm li AYIDA tankou yon akansyèl, dambalah nan tout mond lan, lè ou wè yon
sèpan  ki mare li reprezante unite
seksyèl, ki vle di 2 moun kin an relasyon.

 

Li se patron resor ak lapli, Dan petro sou bò kote pal se
sèpan pye bwa se eritaj revòlt esklav yo lè yo te bezwen chase fòs napoleon an,
an 1804, 3 sèpan ke nou genyen nan mitoloji vodoua  ki se DAMBALAH, SIMBI AK DAN PETRO yo se la
vi fòs divinite nou yo.

 

DAMBALAH se youn nan loa ki pi enpòtan, nou jwen li sou rit
rada ak sou rit petro, yo konsiderel kòm papa tout loa yo ansanm ak madanm li
ki se arkansyèl la ayida wèdo se loa kreyasyon an, li ansanm ak grann erzulie
Freda tout

 

 

 

Lè Dambalah vini nan yon perestyl li mete yon anbyans la pè,
li parèt sou fòm sèpan, lè Dambalah vini nan yon seremoni vodou yo kouvri li ak
yon dra blan, yo konn fè yon basin ki genyen dlo pou Dambalah ak Ayida kote pou
yo ale benyen lè yo vini. Aprè yap ba li ze a ak farin nan.

 

Dambalah pa pale li soufflé, dambalah pa mache ni chita,
paske nou pa janm wè kote yon koulèv leve chita ni mache men yo ranpe, dambalah
konn fè lapli tonbe, dambalah se loa ki pote frechè.

Lè dambalah vini nan yon dans vodou moun pa gen dwa
fimen ni bwè paske li se yon espri ki pur.